logo junaka

JUNÁK

Středisko Seveřan ©luknov

...překonáváme i obtíľný terén

Usnesení RSR s krátkodobou platností

Usnesení č. 15 - schváleno (pro:11, proti:0, zdrželi se:4)

Středisková rada stanovuje registrační poplatky následovně:

  1. Registrační poplatek chlapeckého kmenu a dívčího oddílu bude letos 500 (70 středisko, 300 Kč jde výš, 130 Kč oddílová pokladnička).
  2. Registrační poplatek zbytku střediska letos bude 370 Kč (70 Kč středisko, 300 Kč jde výš).
  3. Registrační poplatek oldskautů bude 300 Kč (0 Kč středisko, 300 Kč jde výš).
Termín odevzdání registrace je 16. ledna 2011

Usnesení č. 13 - schváleno (pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 2)

Středisková rada souhlasí s poskytnutím dotace na čekatelský kurs Miroslavu Borkovi ve výši 1000 Kč, pod podmínkou, že se Miroslav Borek zaváže vykonávat na našem středisku funkci rádce (nebo vyšší) od září 2010 do srpna 2011. Středisková rada pověřuje sepsáním dohody mezi střediskem a Miroslavem Borkem vůdce střediska.

Usnesení č. 12 - schváleno xx.xx.2010 (pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 4)

Středisková rada souhlasí s proplacením účastnického poplatku účastníkům a dozoru za závody vlčat a světlušek ze střediskové pokladny. Středisková rada si uvědomuje, že na tuto částku nebyla v rozpočtu vyhrazena položka, proto budou peníze odebrány z částky na vzdělávání činovníků. Jízdné na akci si hradí každý účastník a dozor ze svého, nebo z oddílové pokladny.

Usnesení č. 11 - schváleno xx.xx.2010 (Vítězný projekt - Pipi - 70,Čert - 59, Bořek - 58 - projekt bude vyřazen ze soutěže, protože není dodělaný, Mates 2 - 47, Mates 1 - 35)

Rozšířená středisková rada boduje jednotlivé projekty. Bodujeme na stupnici 1-10 (kde 1 je nenelíbí a 10 líbí). Bodujeme každý projekt zvlášť, projekty označujeme přezdívkami hlavních řešitelů: Bořek, Čert, Mates1, Mates2 a Pipi (řazeno abecedně). Příklad hlasu: Bořek 2, Čert 1, Mates1 9, Mates2 8, Pipi 5.

Bořek Projekt Projekt není dodělán*
Čert Projekt
Mates1 Projekt
Mates2 Projekt Příloha
Pipi Projekt

*Nedodělaný projekt musí být dodělán do neděle 21.3.2010, nebude-li tak učiněno, vypadává ze soutěže.

Usnesení č. 10 - neplatné hlasování xx.xx.2010 (pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 5)

Rozšířená středisková rada souhlasí s účastí rumburského oddílu na táboře pořádaném střediskem Seveřan za obdobných podmínek jako vloni. Dále rada pověřuje vedení střediska sepsáním smlouvy s rumburským střediskem.

Usnesení č. 9 - neplatné hlasování xx.xx.2010 (pro:0, proti:1, zdrželi se: 9)

Rozšířená středisková rada chce na JINÉ tábořiště než je Dolní Světlá.

Usnesení č. 8 - schváleno xx.xx.2010 (pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 3)

Rozšířená středisková rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na rádcovský kurs ve výši 200Kč na osobu.

Usnesení č. 7 - schváleno xx.xx.2009 (pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1)

Středisková rada stanovuje registrační poplatky následovně:

  1. Řádný registrační poplatek letos bude 350 Kč (120 Kč středisko, 230 jde výš)
  2. Registrační poplatek oldskautů bude 250 Kč (20 Kč středisko, 230 jde výš)
  3. Registrační poplatek čestných členů bude 0 Kč
  4. Termín odevzdání registrace je 15. ledna 2010

Zpět

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Seveřan ©luknov