logo junaka

JUNÁK

Středisko Seveřan ©luknov

...máme dobrou muąku

Usnesení RSR s dlouhodobou platností


Obsah

Jednání rady a hlasovací práva

Jednací a hlasovací řád - přijato 18. 1. 2009
Složení RSR

Ekonomika

Oddílové pokladny
Hodnocení oddílů
Dotace krojových součástí
Půjčování párty stanu


Usnesení 14 (složení RSR) – schváleno na radě 13.11.2010

Středisková rada souhlasí s následujícím složením rozšířené střediskové rady:

 • členové revizní komise
 • jeden zástupce každé družiny
 • volení členové
 • středisková rada

Usnesení 15 (oddílové pokladny) – schváleno na radě 13.11.2010

Středisková rada souhlasí s registračním poplatkem oddílů a zavazuje se veškeré finanční prostředky nad výši střediskové registrace poskytnout zpět oddílům pro podporu jeho činnosti za následujících podmínek:

 • vedoucí oddílu ručí za využití peněz pro činnost oddílu, středisková rada má právo se vyjádřit k jejich využití, případně oddílu zakázat výběr vyšší částky než je středisková registrace
 • peníze budou předány vedoucímu oddílu do 28. února daného roku (záloha)
 • vedoucí oddílu dodá vyúčtování využití financí k 31. srpnu a to nejméně 50% prostředků a zbylou částku do 15. prosince daného roku (vyúčtování a vrácené finanční prostředky)
 • středisková rada se zavazuje, že v příštím roce navýší zálohu o vrácené finanční prostředky
 • středisková rada se zavazuje zvýšit zálohu o částku, kterou oddíl získá svou výdělečnou činností

Toto pravidlo je platné od roku 2011 a v příštích letech bude schvalována pouze vybíraná částka.

Usnesení 16 (dotace krojových součástí) – schváleno na radě 13.11.2010

Středisková rada souhlasí se zakoupením veškerých nášivek z táborových financí. Tyto nášivky se budou zdarma rozdávat dle následujících pravidel:

 • sada kompletních nášivek + šátek a turbánek při zakoupení kroje
 • turbánek jedenkrát za rok
 • jednou za tři roky nášivky a šátek

Jednorázové objednání nášivek (50ks střediskový znak...) se bude řešit individuálně. Částka, která se investuje do nášivek se bude stanovovat každý rok.

Usnesení 17 (hodnocení oddílů) – schváleno na radě 13.11.2010

Středisková rada souhlasí s odměnou rádcům a vedení oddílů v následující formě: Oddíl dostane na odměnu tolik korun, kolik získá v bodování oddílů, za následujících podmínek:

 • mezi oddíly nebude takto rozděleno více, než 5000 Kč
 • peníze budou z táborového rozpočtu a budou vydány nepřímo, členové oddílu dostanou slevu na tábor v dané výši
 • peníze jsou určeny k motivaci vedoucích a snížení jejich poplatků, nikoliv k plošnému snížení táborového poplatku pro celý oddíl

Pravidla bodování oddílů:

 • Bodování probíhá od konce tábora do začátku tábora.
 • Body za členy a vzdělání členů jsou udělovány jednou ročně a to k datu odevzdání registrace.
 • Body za docházku, odborky a body stezky jsou sčítány na konci listopadu, na konci března a na konci června. Docházka musí být odevzdána do 30 dnů od konce období.
 • Body lze připsat pouze za akci, která byla nahlášena nejpozději 30 dní po jejím skončení. (Toto pravidlo neplatí pro akce uskutečněné v období 1.8.-31.10.2010, ty musí být nahlášeny do 30.11.2010.)
 • Bodování provádí a zveřejňuje osoba pověřená střediskovou radou.

Usnesení 18 (párty stan) – schváleno na radě 13.11.2010

Středisková rada souhlasí s půjčováním párty stanu, který používáme jako táborovou jídelnu za následujících podmínek:

 • ceník
  • prvních 48 hodin za 750 Kč, každých dalších 24 hodin za 500 Kč
  • v ceně je odvoz stanu na místo a montáž
 • spřáteleným organizacím a sponzorům zapůjčujeme stan zdarma:
  • město Šluknov – vždy
  • Kamenoprůmyslové závody – 1x ročně
  • Plaston – 1x ročně
 • středisko vystaví na půjčení smlouvu a fakturu
 • rezervace
  • rezervace spravuje pověřená osoba, v případě zájmu v jeden termín přednost má vždy středisko, pak spřátelená organizace, poslední je zákazník
  • stan musí být rezervován 14 dní dopředu
 • využití financí
  • 1/3 získaných financí připadne středisku
  • 1/3 získaných financí připadne oddílu, který získal zájemce o půjčení
  • 1/3 získaných financí připadne oddílu, který zajistí dopravu a stavbu stanu
  • pokud zajistí zájemce někdo, kdo nepatří do oddílu, připadne provize střediskové radě

Za půjčování stanu je zodpovědný Jan Zeman a chlapecký oddíl.

Zpět

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Seveřan ©luknov