logo junaka

JUNÁK

Středisko Seveřan Šluknov

...poznáváme přírodu

Výsledky elektronických hlasování

Usnesení č. 15 - schváleno (pro:11, proti:0, zdrželi se:4)

Středisková rada stanovuje registrační poplatky následovně:

  1. Registrační poplatek chlapeckého kmenu a dívčího oddílu bude letos 500 (70 středisko, 300 Kč jde výš, 130 Kč oddílová pokladnička).
  2. Registrační poplatek zbytku střediska letos bude 370 Kč (70 Kč středisko, 300 Kč jde výš).
  3. Registrační poplatek oldskautů bude 300 Kč (0 Kč středisko, 300 Kč jde výš).
Termín odevzdání registrace je 16. ledna 2011

Zpět

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Seveřan Šluknov