logo junaka

JUNÁK

Středisko Seveřan Šluknov

...umíme si udělat pořádek

Kdo jsme

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Skautská lilie Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Základním posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden Powellem.

citace ze stanov organizace

Středisko Seveřan - Šluknov

Skautská lilieJe jednotkou Junáka, která působí ve Šluknově a okolí. Naším cílem je poskytnout mládeži plnohodnotný program zaměřený na všestraný rozvoj osobnosti, výchovu v kolektivu a život v přírodě. K naplnění tohoto cíle používáme především klasické skautské metody jakými jsou sportovní hry, táboření, výpravy do okolí, estetická činnost a další. Dá se říci, že nenajdete nic, co by se nedalo schovat pod záštitu skautského programu, proto aktivity obměňujeme a některé přizpůsobujeme dnešní mládeži a jejím potřebám a problémům.
I přes naši snahu, můžeme jako volnočasová organizace pouze mírně přispět k výchově dětí a mládeže. Můžeme však po boku školy a hlavně rodičů být platnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu, kterým šluknovské děti projdou.

Jan Zeman - Čert
10. 8. 2009

Cesta k dalším informacím

Lidé na středisku

Vedoucí jsou hlavní hybatelé střediska. Jsou rozděleni do několika skupin a to jsou dospělí vedoucí, kteří jsou zodpovědni za vedení dětí, pořádání akcí, výletů, táborů, správu základny a ekonomický chod střediska. A dále máme množství rádců, což jsou vedoucí mladší osmnáctilet, kteří pracují přímo s dětmi a jsou zodpovědni většinou jen za činnost schůzek a ani to někdy ne (praktikanti). V tomto odkazu najdete seznam všech vedoucích, kteří pracují s dětmi.

Vlčata jsou chlapci od druhé do páté třídy. Je to vlastně naše mateřská školka, kluci si na nás zvykají a v páté nebo šesté třídě jsou převedni k junákům, kde začíná jejich opravdový skautský život.

Světlušky - seznam děvčat od 1. do 5. třídy

Junáci jsou chlapci od páté do deváté třídy (či prvních ročníků střední školy). Skauting byl vymyšlen pro chlapce v tomto věku, takže je také nevíce baví a to ať se jedná o výlety, výpravy, táboření, nebo běžné schůzky.

Skautky - seznam děvčat od 6. do 9. třídy

Další

Skautsko-český slovník - slovníček specifických skautských pojmů

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Seveřan Šluknov